Leveranser / Leveranstid
Jet Print daglig upphämtning med DB Schenker och även budbil till Göteborg med omnejd och då sker oftast leverans dagen efter inom södra och mellersta Sverige.
Långgods samt skrymmande gods kan ta upp till tre dagar.
Önskas leverans med annan speditör är detta möjligt mot en extra avgift. Normal produktionstid är 5-7 arbetsdagar EFTER att godkänt original är Jet Print tillhanda. Notera att det leveransdatum som är bekräftat i ordersystemet är den dag godset lämnar Jet Print. Produkten ska granskas och godkännas av beställare innan eventuellt montage sker.
Möjlighet finns för beställaren att teckna en extra gods- och transportförsäkring på Schenker.

Reklamation
Reklamation ska ske senast 10 dagar efter leverans. Produkten ska granskas och godkännas av beställare innan eventuellt montage sker. Jet Print står för omproduktion snarast efter en godkänd reklamation. Skälig tid ska finnas för eventuell omproduktion. Jet Print ersätter inga merkostnader för exempelvis montage, expressfrakter etc. i samband med reklamation.

Skadat gods
Vid en fraktskada ska detta noteras på fraktsedeln vid leveranskvittering och både mottagare samt chaufför ska skriva på. Därefter kontaktas avsändare. Jet Print ersätter inga merkostnader för exempelvis montage, expressfrakter etc. i samband med skadat gods.

Saknat gods
Vid saknat gods ska detta omgående anmälas till avsändare. Skälig tid ska finnas för omproduktion. Speditören har 30 dagar på sig att spåra saknat gods. Jet Print ersätter inga merkostnader för exempelvis montage, expressfrakter etc. i samband med saknat gods.

Provtryck
Vid ordervärde överstigande 10 000:- rekommenderas ett kostnadsfritt fysiskt provtryck för godkännande. Ordervärde understigande 10 000:- debiteras provtryck med 1200:- varav 50% krediteras vid order. Vid uteblivet provtryck, eller då tid inte finns för provtryck godkännes inga feltrycksreklamationer.

Garantier
Jet Print lämnar ett års garanti på hårdvara såsom bärbara displaysystem, bildhissar etc.
Garanti omfattas ej av skador som uppstått genom ovarsam hantering eller blivit utsatta för yttre påverkan såsom kraftiga vindar, åverkan m.m.
Normalt lämnas inga garantier på flaggor då detta är en förbrukningsartikel. Dock åtgärdar vi givetvis omgående fel som kan hänföras till fabrikationsfel.

Force Majeure
Jet Print Storbilder AB är befriad från ev. skadestånd där man åberopar Force Majeure. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud och olyckshändelser.