Fasadvepor

300g/kvm som standard.

250g/kvm finns som alternativ vid extremt vindutsatta ställen.

Skarvfritt upp till 5 meter

Beskrivning:
Fasadvepor printas på nät (PVC).
I över och underkant sys en kederlist som sedan passar i kederskenan som monteras på fasaden.
På de vertikala sidorna monteras även öljetter för att förhindra att vind tar tag på baksidan vepan.
Eventuella skarvar görs stående och är på ett par meters avstånd helt osynliga.
Här kan du se ett montage med 20 meters aluminiumlister valsade efter cisternen.
Detta montage är utfört utan ett enda borrhål i plåten!
Jet Print fråntar sig allt ansvar för eventuella komplikationer / skador samt merkostnader i samband med montage av storbilder.