Fasadvepor

 

Fasadvepor

 

Text

Text

Text

Text

Beskrivning:
Fasadvepor printas på PVC Nät.
I över och underkant monteras en s.k. Kederlist, som sedan passar i aluminiumlisten som monteras på fasaden.
På de vertikala sidorna monteras även öljetter för att hindra att vind tar tag på baksidan vepan.
Ev skarvar görs stående och är på ett par meters avstånd helt osynliga.
Här kan du se ett montage med 20 meters aluminiumlister valsade efter cisternens rundning.
Detta montage är utfört utan ett enda borrhål i plåten!
Jet Print fråntar sig allt ansvar för eventuella komplikationer / skador samt merkostnader i samband med montage av storbilder.

 

Tillbehör

  Kederskarv ECO