BIG 27 OUTDOOR
Enkelsidig textilram för utomhusbruk

BIG 27 OUTDOOR

Profil för utomhusbruk

Fjädrande lock för låsning av bild 

Bildbyte utan verktyg

Tips:

Monteras utomhus:
På kundsvagnsgarage
På släpkärror
I parkeringsgarage